Comisionar in vama Braila Galati si Zona libera Braila

Comisionar in vama
08Aug 11:18 2020 de brailei.ro Tipareste Articolul

Balanica Andi - Comisionare in vama ofera Servicii de comisionar in Vama Braila Galati si Zona Libera Braila.

În exercitarea activității, comisionarul în vamă are următoarele obligații:
a) să respecte programul de lucru al biroului vamal pe lângă care funcționează;

b) să prezinte biroului vamal o împuternicire pentru salariații abilitați să exercite activități legate de îndeplinirea formalităților vamale și să retragă împuternicirea atunci când persoanele respective nu mai realizează această activitate;

c) să manipuleze, să dezambaleze mărfurile la cererea autorităților vamale și să le reambaleze fără să provoace deprecierea lor;

d) să asigure completarea corectă a documentelor vamale cu datele cerute de formularistica în vigoare și să efectueze cu exactitate calculul sumelor cuvenite bugetului de stat;

e) să constituie la biroul vamal o garanție care să acopere cuantumul drepturilor de import și de export corespunzătoare mărfurilor supuse vămuirii și aflate în depozitele sau în gestiunea proprie;

f) să asigure depunerea declarației vamale la biroul vamal pe lângă care își desfășoară activitatea, prin procedee informatice, în structura utilizată de sistemul informatic integrat al activității vamale;

g) să asigure depozitarea și conservarea, cu titlu gratuit, a bunurilor ridicate în vederea confiscării de către organele de cercetare penală și de către autoritatea vamală;

h) să asigure integritatea mărfurilor depozitate în spații de depozitare proprii;

i) să plătească la birourile vamale cuantumul drepturilor cuvenite bugetului de stat, prevăzute în normele legale, în cazul în care această plată nu s-a efectuat direct de către titularul operațiunii;

j) să comunice imediat Autorității Naționale a Vămilor și biroului vamal pe lângă care funcționează schimbarea sediului social, a persoanelor care reprezintă persoana juridică, a spațiului de birou, ori a spațiului de depozitare și orice altă modificare în ceea ce privește activitatea de comisionar în vamă;

k) să organizeze și să țină evidența operațiunilor derulate în mod identic cu evidența biroului vamal pe lângă care funcționează; registrele de evidență pe care le utilizează se certifică de șeful biroului vamal pe lângă care funcționează;

l) să păstreze timp de 5 ani toate documentele referitoare la operațiunile efectuate;

m) să păstreze secretul operațiunilor vamale, comerciale și financiare și al datelor și informațiilor obținute, care nu sunt destinate publicității;

n) să informeze conducerea biroului vamal pe lângă care funcționează cu privire la orice încălcare a reglementărilor vamale de care ia cunoștință;

o) să prezinte autorității vamale, ori de câte ori aceasta solicită, orice informație privind operațiunile derulate;

p) să elibereze titularilor operațiunilor o factură în care să apară data și felul prestației, precum și prețul achitat.

Contacteaza Comisionar in vama la email: office@declaratii-fiscale.ro

Comentarii