Braileni se schimba regulile pentru firme in decembrie

07Noi 00:00 2015 de brailei.ro Tipareste Articolul
Începând cu 1 octombrie, solicitările de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) prin opţiune ale societăţilor comerciale vor fi soluţionate potrivit prevederilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 824/22.11.2011, conform fiscalitatea.ro.

Sunt supuse criteriilor de condiţionare pentru înregistrarea în scopuri de TVA societăţile comerciale care sunt înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, care sunt supuse înmatriculării la Registrul Comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul Fiscal, respectiv: înainte de realizarea de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere în cazul în care declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) de 35.000 euro, sau dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) de 35.000 euro, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.sursa: stirimm.ro
  "Taguri" articol: